Matkaehdot

Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehtoineen sekä Matkapojat Oy:n matkaehtoja lisä- ja erityisehtoineen alle 24 tuntia kestäville matkoille, joihin ei sisälly yöpymistä.

 

Valvova viranomainen:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Siltasaarenkatu 12 A
00530 HELSINKI

puhelin: 029 – 505300

sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Matkaehdot, joita sovelletaan 1.7.2018 alkaen varattuihin matkoihin
Yleiset matkapakettiehdot sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehdot, kun matka kestää vähintään 24 tuntia tai sisältää yöpymisen
Matkapojat Oy:n matkaehdot päivämatkoilla, joiden kesto on enintään 24 tuntia

Yleiset valmismatkaehdot sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehdot, joita sovellamme viimeistään 30.6.2018 varattuihin matkoihin
Yleiset valmismatkaehdot
Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehdot 19.9.2014 alkaen
Matkapojat Oy:n erityisehdot ryhmille 15.6.2017 alkaen

Matkapojat Oy:n tietosuoja

Cxense Display